VARMUUTTA VIRTAUKSIIN - OPTIMOIVAA PUMPPUHUOLTOA

TEOLLISUUS


SÄHKÖMOOTTOREIDEN MYYNTI, HUOLTO JA KORJAUS

 • Teholuokkaan MW-luokkaan saakka, isommat tapauskohtaisesti sovittuna
 • Huollot myös "avaimet käteen" -periaatteella, Suomen kattavasti
 • Huolletut ja käämityt moottorit testataan syöksyaaltomittarilla ja suurjännitetesterillä
 • Mekaaniset korjaukset kuten akselien ruiskutukset, jyrsinnät ja koneistukset
 • Käytämme laadukkaita merkkitoimittajien laakereita
 • Toimimme myös Nord -vaihteiden valtuutettuna huolto- ja myyntipisteenä
 • Käämimme erilaiset moottorit, muuntajat, kelat yms.
 • Varastostamme löytyy uusia ja huollettuja sähkömoottoreita eri jännitteillä. 

VENTTIILIHUOLTO

 • Pyrimme eliminoimaan riskit jo ennen niiden aiheuttamia haittavaikutuksia
 • Huolellinen ja suunnitelmallinen ennakkohuolto
 • Ammattitaitomme korostuu venttiilien käyttö- ja ohjauslaitteiden huoltamisessa
 • Huollamme kaikki venttiilit merkistä riippumatta
 • Varastoimme vaihtolaitteina ja uusina tuotteina tunnettujen valmistajien venttiileitä.

VAROVENTTIILIHUOLTO

 • Painelaite, jonka oikeanlainen toiminta on elintärkeää prosessin turvallisuuden kannalta
 • Ennakoiva varoventtiilihuolto estää esim. vuotavan varoventtiilin aiheuttamat energiahäviöt ja merkittävät kustannukset
 • Painelaitteet tarkistetaan koeponnistuspenkissä
 • Yksi monista vahvuuksistamme on osaaminen apuohjattujen varoventtiilien ohjausjärjestelmistä

PUMPPUHUOLTO

 • Teollisuuden mittavat laiteinvestoinnit asettavat käytettävyydelle ja käynnissäpidolle kovat vaatimukset
 • Kuluminen, korroosio ja eroosio vaikuttavat systeemin käytettävyyteen ja taloudelliseen käyttöikään, josta johtuen säännölliset ennakoivat toimet ovat vakiorutiini pidettäessä yllä tehokkuutta
 • Tunnemme pitkällä kokemuksella eri ratkaisujen vaikutukset elinikäkustannuksiin
 • Ennakoivan kunnossapidon palveluissa autamme asiakkaita tärinämittausten, laserlinjausten, siipien tasapainotusten, lämpökameramittausten ja laitteistoanalyysiemme puitteissa löytämään parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut

Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot.