VARMUUTTA VIRTAUKSIIN - OPTIMOIVAA PUMPPUHUOLTOA

PALVELUT - Asennus- ja hitsaustyot


Suorittamme PED:n alaisia asennus ja hitsaustöitä prosessiteollisuudelle ja energiateollisuudelle. Ydinosaamisemme kattaa mm. teollisuusputkistot, PED:n mukainen painelaitevalmistus, maanalaiset putkistot, maakaasu- ja kaukolämpöputkistot, säiliöt, levytuotteet ja putkistoesivalmisteet, vedenkäsittely ja -puhdistuslaitteistot.

  • Osienvalmistus
  • Putkistoasennus/Hitsaukset
  • Laiteasennukset
  • Valvonta (IWS)
  • Kunnossapito
  • Suunnittelu
  • Paineastiahitsaukset
  • Teräsrakenneasennus/Hitsaus