VARMUUTTA VIRTAUKSIIN - OPTIMOIVAA PUMPPUHUOLTOA

AJANKOHTAISTA - 10.11.2014 - Tiedote liiketoiminnan keskittämisestä emoyhtiö Flowplus Oy:lle


JMJ Käämintä Oy, Pumppuhuolto Nikula Oy ja Sähkö-Alila Oy sulautuvat 31.12.2014 Flowplus Oy:öön, jolloin edellä mainittujen yhtiöiden, JMJ Käämintä Oy:n, Pumppuhuolto Nikula Oy:n ja Sähkö-Alila Oy:n liiketoiminnat varoineen ja velkoineen siirtyvät Flowplus Oy:lle.

Olemme näin ollen päättäneet keskittää koko konsernin liiketoiminnot Flowplus Oy:öön. Konsernin edellä kuvattu järjestely ei vaikuta asiakas- eikä yhteistyösuhteisiimme millään tavalla, vaan palvelu jatkuu sellaisenaan Flowplus Oy:n toimesta. Järjestelyllä on haluttu aikaansaada entistä parempi palvelutaso keskittämällä liiketoiminnot yhteen valtakunnalliseen yhtiöön.

Siirtyneen liiketoiminnan sopimusvastuut oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyvät sellaisenaan Flowplus Oy:lle. Tämä koskee myös aikaisemmin JMJ Käämintä Oy:n, Pumppuhuolto Nikula Oy:n ja Sähkö-Alila Oy:n sekä yhtiönne välillä ollutta sopimussuhdetta.

Tämä ilmoitus ei edellytä mitään toimenpiteitä yhtiönne puolelta vaan sopimukset siirtyvät 1.1.2015 lukien Flowplus Oy:lle (y-tunnus 2481324-1).

Lisätietoja: Jarmo Piippo - puh. 0500 407 594 - jarmo.piippo (at) flowplus.fi